Deze website maakt gebruik van cookies om de website en het gebruiksgemak te verbeteren. Voor meer informatie klik hier.
Keiuzersgracht - Theodoor Gilissen

Privacy statement en cookiewetgeving

Persoonsgegevens van cliënten
Theodoor Gilissen Bankiers N.V. hanteert integriteit en respect als voorwaarden voor al haar handelen. Die voorwaarden zijn ondermeer uitgewerkt in onderstaande uitgangspunten inzake de verwerking van persoonsgegevens:

  • Theodoor Gilissen Bankiers N.V. heeft de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen onderschreven, die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken en het Verbond van Verzekeraars.
  • Theodoor Gilissen Bankiers N.V. verwerkt persoonsgegevens voor het adviseren over en leveren van financiële diensten.
  • Bij de verwerking van persoonsgegevens gaat Theodoor Gilissen Bankiers N.V. uiterst zorgvuldig te werk. Zij gebruikt alleen die gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening.
  • Vastgelegde persoonsgegevens zijn beschikbaar voor Theodoor Gilissen Bankiers N.V., zodat steeds een zo afgewogen en evenwichtig mogelijk advies of dienst geleverd kan worden. Daarbij blijven onverkort de interne en wettelijke regels voor de uitwisseling van persoonsgegevens van toepassing. Daarnaast gebruikt Theodoor Gilissen Bankiers N.V. deze gegevens voor activiteiten die zijn gericht op het verdiepen van de relatie met haar cliënten en ter voorkoming en bestrijding van fraude.

Uw persoonsgegevens worden zonder uitdrukkelijke toestemming niet aan derden buiten Theodoor Gilissen Bankiers N.V. verstrekt, tenzij:

  • dat voortvloeit uit de wet;
  • dat voortvloeit uit verplichtingen die Theodoor Gilissen Bankiers N.V. jegens u aangaat of is aangegaan;
  • en/of dat noodzakelijk is voor het bewaken van de integriteit van het financiële stelsel.

Theodoor Gilissen Bankiers N.V. wijst cliënt conform de wet op haar recht op inzage, correctie, aanvulling, afscherming of verwijdering van gegevens en tot het doen van verzet tegen het gebruik van persoonsgegevens voor marketing- en charitatieve doeleinden.

Cookiewetgeving

Theodoor Gilissen Bankiers maakt op haar websites gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met een pagina van de website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer of mobiele apparatuur wordt opgeslagen.

Doel van cookies
Theodoor Gilissen Bankiers gebruikt cookies om het inloggen op de website mogelijk te maken en uw instellingen te onthouden. Daarnaast worden er op onze website cookies gebruikt die bijhouden welke pagina’s u hebt bezocht.

Afzender van cookies
Dit is Theodoor Gilissen Bankiers.

Afmelden cookies
U hebt altijd de mogelijkheid om cookies weer van uw harde schijf te verwijderen, daarnaast kunt u cookies uitschakelen via uw browser. Raadpleegt u hiervoor de handleiding van uw browser of een van de verwijzingen onderaan dit bericht.

Het uitschakelen van cookies kan het functioneren van de website aantasten. Uitschakeling van cookies heeft enkel gevolg voor de computer en browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere browsers of computers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

Terug naar vorige pagina

Serious Money. Taken Seriously.